joseflowdin.com
När Gud sände torka över landet
”Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete.” – H…