joseflowdin.com
Döm inte så blir du inte dömd
”Döm inte, så blir ni inte dömda. ” – Matt 7:1 Denna vers är kanske en av de mest citerade versarna ur bibeln. Folk älskar att citera den om någon påpekar deras synd. Men att bedö…