joseflowdin.com
Överbevisning i den Helige Anden
”Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom” – Joh 16:8 När jag var en ung man brukade jag höra vittnesbörd om hur folk kom till tro. En kunde säga ”Jag v…