joseflowdin.com
Fri från fördömelsens väg
”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. ”- Rom 8:1 När vi lever under lagen och dess gissel så kommer det bara bringa fördömelse in i våra liv. Detta eftersom vi j…