joseflowdin.com
Gud bevarar oss från den onde
”Han som är född av Gud bevarar honom så att den onde inte kan röra honom.” – 1 John 5:18 Jag tillhör dem som tror att en sann troende inte kan förlora sin frälsning. Varför det? …