joseflowdin.com
Hur kan du veta att du vandrar i kärleken?
”När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.” – 1 John 5:2 Hur kan du veta att du lever i kärleken och älskar dina bröder i Herren? Svaret på den frå…