joseflowdin.com
Känna igen dem på frukten
”Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.
 ” – Matt 7:20 Jesus sade dessa ord i bergspredikan och de måste förstås utifrån bergspredikan. Många idag menar att det är att bära frukt att s…