joseflowdin.com
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Matt 5:4 Jesus går vidare att tala om frälsningen och ger nu ett till exempel. ”Saliga är de som sörjer”. Det står inte att sörja för synden, men att…