joseflowdin.com
Om någon är I Kristus är han en ny skapelse
”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” – 2 Kor 5:17 Det är lätt att bara memorera denna vers utan att också reflektera …