joseflowdin.com
Aspekter på tillbedjan
Predikan av Josef Löwdin 11/10-2015, Göteborg Psalm 96 – Aspekter på tillbedjan Vi lever i en tid där många drivs av en ytlig kristendom. Tillbedjan för många handlar om att lyfta sina händer…