joseflowdin.com
Vikten av att namnge och peka ut personer som bringar skada
”och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen r…