joseflowdin.com
Vi står inte under lagen utan under nåden.
”Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte!” Ofta hör man folk citera ”Vi står inte under lagen utan under nåden” i sam…