joseflowdin.com
Lev i fred med alla
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.
 – Rom 12:18 Ofta vill köttet säga sitt och skämta till det lite och säga vad man tycker. Men bibeln lär oss att vi skall…