joseflowdin.com
Inled oss icke i frestelse och fräls oss i från ondo
”Inled oss icke i frestelse och fräls oss i från ondo” – Matt 6:13 Herrens bön var den bönen som Jesus lärde oss att be dagligen. En av sakerna man skulle be över var att vi skulle bevaras fr…