joseflowdin.com
Överge inte sammankomsterna
”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig” – Hebr 10:25 Förfa…