joseflowdin.com
Människobud och Fariséeism
”Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud ” – Mark 7:7 Fariséerna på Jesu tid var den tidens religiösa ledare. Hade du frågat Jesu lärjungar vem som var den m…