joseflowdin.com
Löftet om pånyttfödelsen
”Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” – Hes 36:27. Genom Moses gav lagen. Men lagen fördömer …