joseflowdin.com
Var vaksamma mot vargarna
”Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.
” – Apg 20:31 Paulus håller sitt avskeds tal när han säger dessa or…