joseflowdin.com
Visdomens Ord
”Den ene får av Anden ord av vishet” – 1 kor 12:8 I EF 1:17 ber Paulus att vi skall få vishetens ande så att vi skall få rätt kunskap om honom. Ord av vishet handlar om att förmedla vishet om…