joseflowdin.com
Profetians gåva
”En får gåvan att profetera ” – 1 Kor 12:10 I gamla testamentet när man profeterade något från Gud så blev det Guds inspirerade ord vilket också placerades i skriften. Denna form av profetia …