joseflowdin.com
Julens budskap – Jesus kom för att frälsa oss i från synden Matt 1:21-23
Predikan, Josef Löwdin, 21/12-2014, Göteborg 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 22 Allt detta skedde, för att det…