joseflowdin.com
De två männen i templet
Predikan av Josef Löwdin, 2010. Predikad i Marantha Assemblies of God, New Corella, Philippines. ”För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade …