joseflowdin.com
Vad innebär Jesu uppståndelse?
Predikan av Josef Löwdin 31 Mars 2013 Luk 24:1-8 På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var …