joseflowdin.com
En rättfärdig mans död (Mark 6:14-29)
Predikad av Josef Löwdin den 30 Juli 2013 14 Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes* fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och att dessa krafter därför verk…