josefinosophy.wordpress.com
Hur du skaffar dig en livssten
Alla skulle ha en sten att luta sig mot. En livssten som gör att du står stadigare när det blåser. Som gör att du vet var du står för och står för det. Livsstenen innehåller följande: Dina värderin…