jordisellas.cat
Els eufemismes d’Uber
L’economia col·laborativa impulsada per grans fons de capital risc té molt d’economia i molt poc de col·laborativa. Darrera d’empreses com Uber o d’AirBnB hi ha una manera d’entendre el món del tre…