jordisellas.cat
La bena i la ferida dels mitjans impresos
Els mitjans de comunicació impresos, bàsicament premsa diària i revistes, estan afrontant de múltples formes el pas dels seus lectors tradicionals de paper al suport digital. En el cas dels diaris,…