jordimarrugat.wordpress.com
Audiovisuals
“INTRODUCCIÓ A LA REVOLTA HACMORIANA”. ELS ENCONTRES DE LA CÀTEDRA D’ART I CULTURA CONTEMPORANIS: LLETRES DE CARLES HAC MOR. IMATGES D’UN ICONOCLASTA. UNIVERSITAT DE GIRONA,…