jordimarrugat.wordpress.com
César Aira i el laberint humà
Les relacions entre la literatura catalana i la sud-americana han estat molt productives en ambdós sentits. Han superat els odis fomentats pel nacionalisme espanyol i han anat més enllà dels intere…