joonaskonstig.com
Kaksi henkilöhaastattelua: Lapsen maailma, Ylioppilaslehti
Tuoreessa Lapsen maailma -lehdessä 1/2016 on Susanna Chazalmartinin toimittama henkilökuva minusta. Se painottuu henkilöhistoriaani ja nykyiseen perhe-elämääni, lapsiin ja isyyteen. Mutta Perkeleki…