jonbashekhordad.wordpress.com
گزارش هیئت دبیران به مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران
اعضای محترم: خوش وقتیم که فرصتی دیگر فراهم آمده تا امروز همراه یکدیگر مجمع عمومی، اصلی ترین رکن کانون نویسندگان ایران را تشکیل دهیم. امری که حاکمیت ۱۲ سال از آن جلوگیری کرد اینک در سایه ی کوشش بی و…