jonbashekhordad.wordpress.com
نقدینه گی ، تورم و دستمزد! محمد قراگوزلو
تهاجم جدید به اردوی کار مستقل از این که مساله ی دستمزد با کار و زنده گی کارگران عجین شده است و به همین سبب نیز سال و ماه نمی شناسد، اما به هر شکل از ابتدای بهمن این امر حیاتی به یک مناقشه در اردوی …