jonbashekhordad.wordpress.com
حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک، آتش بس اعلام کرد
رادیو فرانسه : عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان، موسوم به پ ک ک، آتش بس اعلام کرد. پیام آتش بس وی توسط یکی از نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه، در جمع هزاران نفر از اتباع کرد در شهر “…