jonbashekhordad.wordpress.com
حدود 60 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند
رادیو فرانسه : پس از مدت ها که انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده، امروز یکی مقام مطلع از میزان خطر فقر در ایران خبر داد.یکی از اعضای شورای عالی کار ایران خ…