jonbashekhordad.wordpress.com
مسائل کارگری : جنبش کارگری و ضرورت تجدید آرایش آن ! حشمت محسنی
نگاهی به موقعیت جنبش کارگری کشورمان نشان میدهد این جنبش کماکان در شرایط تدافعی به سر میبرد. تدافعی بودن این موقعیت چیز رازآلودی نیست که نتوان آن را مورد شناسایی قرار داد و یا نتوان راه حلی برای برو…