jonbashekhordad.wordpress.com
کیوان امیری الیاسی:درباره اعتصاب غذای زنان زندانی
این نوشته را تقدیم می کنم به نسیم سلطان بیگی، نه از رو که همسر و شور و شوق زندگی ام بوده و هست، بلکه از آن رو که بهترین دوست و همراهم و نماد شور و شوق برای رهایی و آزادی در زندگی من بوده است. اما ا…