jonbashekhordad.wordpress.com
تصویر روز : در سوگ ناصر خان حجازی . پیام آتیلا حجازی به مردم : " در این چند روز ما را تنها نگذارید "
ناصر خان حجازی رفت و نه بزرگ او به زر و زور برجای ماند و اسطوره ای شد برای مردم و جوانان کوچه پس کوچه های شهر . مراسم تشییع جنازه ناصر حجازی ، ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه از مقابل درب اصلی ورزشگاه آ…