jonbashekhordad.wordpress.com
ویدیو کلیپ های زیبا
احمد شاملو; عشق عمومی با صدای شاعر هنرمندی بسیار زیبای سحر دهقان با آهنگ خفقان استاد شجریان در تجمع نیویورک سبز…