jonathots.wordpress.com
PoHymn: A Rustling in the Stagnant … October 4th, 2017
Jonathots Daily Blog (3449) Broken Windows 1776 — BANG! 1863 — BANG, BANG, BANG! 1945 — KABOOM! KABLAM! KABLAST! 1971 — da da da da ripple roo da da da da cha cha do 2017 &…