jonaslandgren.com
Publications
Books: Landgren, J & Borglund, E (2014) Lägesbilder – att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Karlstad. [@MSB] . Landgren,…