jonaslandgren.com
555 sidor som kanske kan innebära ett uppvaknande för svensk krisberedskap
I slutet av veckan kom då till slut den slutliga och fullständiga versionen av SOU 2017-114 med den kanske inte helt ödmjuka titeln reboot – omstart för den digitala förvaltningen. Det är tyvärr i…