jonaslandgren.com
Myndigheter och storföretag – mer gemensamt än vad vi kanske kan ana
Kan det vara så att de utmaningar som riktigt stora företag står inför vid disruptiva händelser har stora likheter med de svårigheter som myndigheter står inför i samband med hantering av konsekven…