jonaslandgren.com
Design för att ta ansvar eller förneka kännedom: – Statssekreterare tycks vara ett viktigt designmaterial
Här kommer några reflektioner kring de nya turerna kring Transportstyrelsens outsourcing. I dag kan vi läsa i media [GP.se] att statsministerns ena statssekreterare kommer att avgå då hen inte förs…