jonaslandgren.com
Design av insats: MSBs insats i Nepal ‘designas’ om…..
Idag kan vi läsa på MSB.se att den tidigare planerade insatsen med sök och räddningsteam till jordbävningsdrabbade Nepal justeras. Vid en första anblick kanske denna justering inte är något att ord…