jonaslandgren.com
Utebliven snöstorm i NY – Början på en ursäktshetskultur?
Om man gör sitt bästa och följer de protokoll och metoder som står till buds men att det ändå inte blir helt korrekt, skall man då be om ursäkt? Denna fråga har nu blivit aktuell efter att den hist…