jonaslandgren.com
Kort reflektion kring ERCC-artikeln i Tjugofyra7
I det aktuella numret av MSBs tidning Tjugofyra7 finns en artikel om ERCC som beskriver deras uppdrag och tillgång till en rad olika informationssystem. Artikeln beskriver på ett bra sätt centrala …