jonaslandgren.com
Lägesbild i de stora sammanhangen – inspiration från UN/OCHA
I förra veckan träffade jag personer från UN/OCHA i samband med ISCRAM Summerschool on Humanitarian operations, på övningsanläggningen Campus Vesta i Belgien. Både professionella och doktorander de…