jonaslandgren.com
Fusion centers och samlad lägesbild – fler likheter än skillnader avseende de generella utmaningarna.
Här kommer ett tips om intressant läsning från FHS och CATS – centrum för studier av asymmetriska hot- och terrorist studier. För den som är intresserad av problemställningar kring lägesbild …