jonaslandgren.com
Lokala lägesbilder från Sydostasien ligger nuförtiden bara ett samtal, sms, eller email bort.
Nu när omfattningen av skadorna som orsakats av cyklonen som korsade Filipinerna når oss via sociala medier, nyhetsmedia och myndigheter riktas mitt intresse mot Vietnam där en mängd svenskar arbet…