jonaslandgren.com
Diskussionen fortsätter kring hur Svensk krisledning bör organiseras.
Eric Rönnegård, fd Polischef, publicerar på NewsMill i slutet av juni reflektioner och åsikter kring hur svensk krisledning borde organiseras. Hans reflektioner är baserade på de erfarenheter som h…